Quá Trình Mọc Răng Của Bé Diễn Ra Như Thế Nào? Làm Gì Để Trẻ Đỡ Đau?

Quá trình mọc răng của bé như sau: Răng hay xuất hiện đầu tiên khi bé từ 6-10 tháng tuổi là hai răng cửa dưới. Tiếp theo là hai chiếc răng cửa trên sẽ xuất hiện vào khoảng tháng thứ 8-12. Khi bé từ 9 – 13 tháng tuổi, hai chiếc răng cửa phía trên …