Khi Trẻ Nhỏ Bị Sốt Không Nên Ăn Gì?

Các loại thực phẩm luôn đóng một vai trò to lớn trong quá trình hình thành và phát triển của mọi người. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm, dược phẩm không nên dùng cho bệnh nhân khi họ sốt. Vậy sốt k nên ăn gì ? Bài viết sau sẽ giúp ta nhận …