Sốt Ở Trẻ Sơ Sinh Thường Thân Nhiệt Như Thế Nào?

Thân nhiệt của trẻ sơ sinh cũng có thể tăng nhanh hơn gấp khoảng 3 – 5 lần so với người lớn. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da mỏng, tuyến mồ hôi và các cơ quan điều hòa thân nhiệt của trẻ vẫn chưa phát triển toàn diện. Do đó, việc trẻ sơ sinh tăng …