Cách điều trị và chăm sóc trẻ em sốt 38 độ

Phạm vi nhiệt độ bình thường cho trẻ em là 37 đến 37,5 độ C. Sốt là khi nhiệt độ cơ thể của trẻ cao hơn 37,5 độ C.  Bản thân sốt hiếm khi có hại. Nhìn chung, trẻ có thể tự vượt qua cơn sốt. Nếu trẻ em sốt 38 độ, điều quan trọng …