Trẻ Sơ Sinh Hay Giật Mình Khi Ngủ Có Phải Phản Xạ Thông Thường?

Khi giấc ngủ của trẻ sơ sinh thường xuyên gặp gián đoạn chính là bởi vì phản xạ giật mình. Nhiều mẹ thắc mắc trẻ sơ sinh ngủ hay giật mình có phải vấn đề đáng lo không và cách cải thiện tình trạng trẻ sơ sinh hay giật mình như thế nào là hiệu …